Välkommen till RemaSawco

Fokus för vår framtida utveckling av det Det Digitala Sågverket är produkter, projekt och styrsystem som möjliggör integration, spårbarhet och utbytesökning.

 

RemaSawco har förvärvat det finska företaget Limab Oy, som är verksamt inom beröringsfri mätteknik med tillämpningar mot sågverksindustrin. 1 juni påbörjade vi vår gemensamma resa under samma namn.
Limab Oy ändrar alltså namn till RemaSawco Oy i och med samgåendet.

 

Vi stärker vår gemensamma position och kompletterar vår totala leverans. De skapar också tillgång till en större geografisk marknad för hela företaget, genom Limab Oy:s starka position i Finland, Baltikum och Ryssland kompletterat med RemaSawcos starka position i övriga Norden och NordAmerika.

Läs mer här!