AIS: Applikation – Integration – Spårbarhet

AIS är ledstjärna i vår utveckling av produkter och tjänster. Det innebär att applikationer ska vara likformade, ha ett enhetligt utseende och vara utvecklade för att lösa samtliga kundbehov från timmersortering till justerverk samt, i förekommande fall, kommunikation med flera applikationer i förädlingsledet. 

Integration innebär att det ska vara enkelt att samordna RS-produkter – och andras – med varandra genom att använda öppna gränssnitt och etablerade kommunikationsprotokoll. 

Spårbarhet genom att kunden ges möjlighet att följa produkten genom hela processen och därför kan påbörja optimering i ett betydligt tidigare skede än tidigare och därmed  höja både volyms- som värdeutbytet.