Mätsystem

Vi tillhandahåller diverse olika mätsystem genom hela sågverksprocessen.
• Mätstationen. Här mäter vi stockens form under bark, men även hur stocken ser ut inuti med hjälp av röntgen. Detta öppnar stora möjligheter att sortera stockarna på ett sätt som är optimalt för att få fram den önskade slutprodukten.

• Såglinjen. Optimerar er sågning så att ett maximalt utbyte uppnås. Flera olika system samverkar och kontrollerar att precisionen i sågningen upprätthålls och att tänkta dimensioner blir de rätta. Tydliga och tidiga varningar gör operatören snabbt uppmärksam på om nåt är på väg att gå fel.

• Råsortering, justerverk och hyvleri. Vi erbjuder olika nivåer av mätsystem – allt från tjocklek- och breddmätning till vårt automatiska kvalitetsavsyningssystem RS-BoardScannerQ.