Övervakningssystem

Övervakning av produktionen är viktig. Det gäller att snabbt identifiera problem så att de kan åtgärdas innan man till exempel fyllt facken i råsorteringen med felaktigt sågade bitar. Felen kan gälla positionerings- eller dimensionsfel orsakade av en mängd olika anledningar.
RemaSawcos övervakningssystem är utformade så att operatören, med ett ögonkast på bildskärmen, kan se att allt är under kontroll eller att enkelt se vad som är fel och om varningar uppstått.