RS-3D Log Scanner är en högpresterande scanner som mäter dina stockars verkliga form för att  möjliggöra maximalt utbyte. Med täta intervall registreras hela mantelytan med hjälp av hundratusentals mätpunkter. 3D-mätramen täcker de flesta behov vid till exempel timmersortering, inmätning, helstamsaptering, sågintag, sågstyrning och rundvridning. 

Läs mer i produktbladet -> Klicka här!