Att ett litet centrerings­ eller rundvridningsfel leder till stora utbytesförluster är ett välkänt faktum men att mäta dessa har alltid varit svårt och om man inte vet felen är det omöjligt att rätta till dem. Men nu finns RS­-Line  från RemaSawco som kontrollerar stockinmatningen och sågens viktigaste inställningar, kontinuerligt och  under drift. Med koppling till RemaSawcos stockoptimering tas även hänsyn till asymmetri, sidoförskjutning och optimerad rundvridning samt att stockoptimeringens funktion kan kontrolleras och utvärderas. 

Läs mer i produktbladet -> Klicka här!