RS-StrengthGrader är ett system för maskinell hållfasthetssortering av konstruktionsvirke och limträlameller. Det är en tilläggsapplikation till RS-BoardScannerQ som fås helt integrerad i befintlig mjukvara. Systemet är certifierat enligt europeisk standard (EN-14081) och kan användas för både gran och furu samt för torrt, rått och hyvlat virke.

Läs mer i produktbladet -> Klicka här