RS-Z använder 3D-data från stockoptimering och ytterligare inmätning vid rundvridaren för att möjliggöra automatisk rundvridning samt förbättra dess precision. Inmätningen vid rundvridaren sker med två kameror med linjelaser-
teknologi som ger en partiell mätning av stockformen – för att undvika stora ombyggnationer av mekanik.

Läs mer i produktbladet -> Klicka här!