Översikt

RemaSawco utvecklar och levererar lösningar och produkter som gör att våra kunder får ut högsta möjliga värde
av sin produktion. 

Inte bara produkterna, utan även vår erfarenhet och engagemang, bidrar i hög grad till att höja produktionseffektiviteten. Genom vårt verksamhetskunnande vet vi hur man optimerar produktionskedjan med dess maskin- och programvara samt optimering.

Avancerade mät - och verifieringssystem, som kan integreras, skapar effektiva och användarvänliga lösningar
vilka optimerar produktionen och förbättrar kvaliteten på produkterna.

Våra kunders lönsamhet är vår belöning.